DMCA

We voldoen aan de Notice and Takedown-vereisten van 17 U.S.C. § 512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Deze site kwalificeert als een “Service Provider” onder de DMCA. Dienovereenkomstig heeft het recht op bepaalde bescherming tegen claims van inbreuk op het auteursrecht, gewoonlijk aangeduid als de “veilige haven”-bepalingen. We bevestigen daarom het volgende kennisgevings- en verwijderingsbeleid met betrekking tot claims van inbreuk op het auteursrecht door onze gebruikers.

Kennisgeving van beweerde inbreuk:

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, geef ons dan de volgende informatie:

(a) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsbelang;

(b) beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander intellectueel eigendom waarvan u beweert dat het is geschonden;

(c) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

(d) een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;

     (f) een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

Procedure voor het verwijderen

We behouden ons het recht voor om op elk moment materiaal of activiteiten op onze site te verwijderen, evenals materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of gebaseerd is op feiten of omstandigheden waaruit inbreukmakende activiteiten blijken. Het is ons beleid om het account van herhaaldelijke auteursrechtovertreders te beëindigen, indien van toepassing, en we zullen snel handelen om de toegang tot al het materiaal dat inbreuk maakt op andermans auteursrecht te verwijderen, volgens de procedure uiteengezet in 17 U.S.C. §512 van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”).

We behouden ons het recht voor om dit beleid te wijzigen, aan te passen of toe te voegen, en alle gebruikers moeten deze algemene voorwaarden regelmatig controleren om op de hoogte te blijven van dergelijke wijzigingen.